TÖI – Tolk- och översättarinstitutet

TÖI

Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholm universitet

Institute for Interpreting and Translation Studies

Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?