Memberships / Medlemskap

ÖC

Översättarcentrum

SFF-Ö

Sveriges författarförbund översättarsektionen

SKTL-FÖTF

Suomen kääntäijen ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund

Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?

Translation is an art

Better believe it!