Clients / Kunder

Översättningserfarenhet/medieöversättning/uppdragsgivare

Eget företag, Textmakarna 1995-

Bokomotiv (kort- och långfilmer) 1995-

Danstidningen (artiklar, särskilt från finska) 1995-

Utbildningsradion (språk-, utbildnings- och aktualitetsprogram) 1996-

Textremsan AB (för TV4: Kalla Fakta, dokumentärer etc.) 1996-1998

Skeppholm & Skeppholm (för TV8: dokumentärer, aktualitetsprogram) 1998

Filmteknik (för Röda korset, Arbetarskyddsstyrelsen, Svenska Filminstitutet o.a.) 1998-

Socialstyrelsen (informationsprogram) 1998-

ÖD-gruppen AB (för Europaparlamentet och kommissionen:

texter av ekonomisk och juridisk natur) 1998-

Forskningsrådsnämnden (vetenskapliga program, engelska, danska-svenska) 1999-

Hjärtsjö (tv-reklam) 1999-

Petterson Åkerlund (tv-reklam) 2000-

Grey Svenska (reklam) 2000-

Finska församlingen i Stockholm (Levande Stenar) 2000-

Finlands svenska television (dokumentärer, serier) 2001-

Europeiska centralbanken (ECB) 2001-2002

Sveriges Riksbank (ramavtal) ECB:s kvartals- och årsrapporter 2001-2008

Svenska Filminstitutet 2001

Läkare Utan Gränser (MSF) 2002-

Sveriges Television (SVT) 2003-2006

Pelago Film 2003-

ABB 2003-

Europeiska kommissionen (ramavtal genom Textföreningen) 2003

Drömmen om det goda / The Dream of the Good / Stiftelsen det andra 2003-

Rädda Barnen 2004

Hermelin Handels AB 2005-

Yle (dokumentärer, serier för FST) 2005-

Haldin Communication (ja!mediaproductions) 2006-

Douglas Productions 2008

Kela / FPA 2009

Protekstion 2009

Västkustfilé 2010-

Teos 2010

Galerie Forsblom (konsttexter) 2011-

Lingsoft (myndighetstexter m.m.) 2011-

Mälardalens högskola (språkgranskning engelska) 2011-

Lingonia (för Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet, Musikhuset i Helsingfors) 2011-

Amapola (flygsäkerhetsmanual) 2011

Altofilm, Berlin 2013-

Amos Andersons konstmuseum 2012-

Underlandet Films 2013-

Serlachius 2014-

Göteborgs konstmuseum 2015-

Elävä Kieli 2022-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s