Medietextarna – klubben för medieöversättare och svensktextare

Medietextarna – klubben för medieöversättare och svensktextare

Translation is an art

Better believe it!