Om Den Goda Rösträtten

DET GODA SAMHÄLLET

bild[31]

Krister Thelin

Inom kort kommer Demokratiutredningen att lämna sitt betänkande. Men dess ordförande Olle Wästberg har redan aviserat att ett förslag är att sänka rösträttsåldern i lokala val till 16 år. Han avslöjade, att han inledningsvis varit tvärt emot men låtit sig övertygas under utredningens gång, bland annat med hänsyn till att Norge har denna gräns och att forskningen visat, att åldern är väl vald för att lotsa unga in i ett ökat engagemang till båtnad för valdeltagandet – och därmed demokratin. Förslaget har redan blivit hårt kritiserat och kommer att säkert att diskuteras framöver. Låt mig bidra med några synpunkter.

View original post 885 more words

Hur många decennier ska det ta…

Merit Wager

…innan  journalister, opinionsbildare, politiker och andra lär sig?

Framsida miggbok 1 2008-2012Framsida miggbok 2012-mars 2014I snart åtta år har miggorna rapporterat och jag kommenterat asylhanteringen och annat kring asyl och migration här på bloggen. Vi har bemödat oss om att använda korrekt vokabulär och skilja på asylsökande och flyktingar, på “papperslösa” och personer som vistas här illegalt, på “ensamkommande barn” och påstått och faktiskt minderåriga som söker asyl. Och på “migrationspolitik” och “invandringspolitik” kontra “asylhantering” och “asylprocess”.

När ska medier sluta skriva missvisande braskande rubriker som: “Familjen hotas av utvisning”, när det handlar om människor som ofta i flera omgångar genomgått dyra och utdragna asylprocesser såväl hos Migrationsverket som i migrationsdomstol och har fått avslag varje gång? Det korrekta är att ange att “Familjen kommer nu att utvisas”; något “hot” finns inte utan beslutet är fattat av myndigheten Migrationsverket och en migrationsdomstol, som är del av svenskt rättsväsende, och ska efterlevas precis som andra lagligt fattade…

View original post 230 more words

BTI Studios translators walk out in Helsinki

Finnish employees of international localisation and media company BTI Studios – known formerly as Broadcast Text International Oy – organised an hour-long stoppage on Monday today. The walkout on Malminkatu in Helsinki was a protest against the company’s unwillingness to take part in the collective agreement deliberation of audiovisual translation agencies, BTI translator Arto Vartikainen says.

According to Vartikainen, some 30 individuals took part in the walkout protest, including translators working from home. Other localisation and translation firms (Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, SDI Media Oy and Stellar Text Oy) except BTI have taken part in the ongoing talks to improve AV translators’ working conditions.

BTI Studios is one of the world’s largest localisation and access companies in the media industry. It has been subject to an overtime work ban and general boycott by the Union of Journalists in Finland, Translation Industry Professionals KAJ and interest group Akava Special Branches since November, 2012. The groups would have lifted their boycott had a BTI representative arrived at their talks on Monday, according to KAJ’s website.

Finnish media provider MTV Media outsourced 114 of its employed freelance translators and subtitlers over to BTI in a business transfer in October, 2012. Discussion surrounding the rights of audiovisual translators has been heated ever since. Monday’s meeting resolved to come to acceptable terms by the end of the year.

Yttrandefrihetsfundamentalist? Ja visst!

Ilan Sadé

En insiktsfull människa ska ha sagt att om man vill ta reda på vem som är makthavare i ett samhälle, ska man undersöka vem som försöker täppa till truten på sina motståndare. Det brukar nämligen, av naturliga skäl, vara en och samma aktör.

Med denna tumregel i bakhuvudet, ser jag med förfäran att den svenska polisen har stövlat in i ett konstgalleri som just hade öppnat för vernissage och tagit tavlor i beslag, vilka misstänks vara förbjudna enligt den så kallade lagen om hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Jag skriver “den så kallade”, eftersom namnet “hets mot folkgrupp” är missvisande. Paragrafens tillämpningsområde är nämligen väldigt mycket större än att enbart sikta på det som man normalt kan kalla för hets eller uppvigling. Man får inte, såsom det står i lagen, uttrycka “missaktning” med anspelning på någon av de i paragrafen uppradade egenskaperna. I rättspraxis har både…

View original post 517 more words