Undertextning – en petimäters vardag

Undertextning – en petimäters vardag

av Jennifer Evans

i Facköversättaren 2/12

Facköversättaren ges ut av SFÖ, Sveriges facköversättarförening

petimä´ter subst. ~n petimätrar 
ORDLED: peti-mätr-ar
• överdrivet noggrann person {SYN. pedant}
HIST.: sedan 1734; av fra. petit-maître ‘snobb’, till petit ‘liten’ och maître ‘herre; mästare’

Memberships / Medlemskap

ÖC

Översättarcentrum

SFF-Ö

Sveriges författarförbund översättarsektionen

SKTL-FÖTF

Suomen kääntäijen ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund