Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?

Advertisements

Translation is an art

Better believe it!