Translation / Översättning

Böcker, manualer, filmer

Books, manuals, films

Andra hälften av avantgardet (Bokomotiv) italienska-svenska 1980

Domarsumpen (Bokomotiv) engelska-svenska 1981

Motorisk-perceptuell udvikling (Psykologiförlaget) danska-svenska 1985

Gordon personal profile and inventory (Psykologiförlaget) engelska-svenska 1986

Jord och frihet (Kulturhuset) engelska-svenska 1989

La méthode phénoménologique de recherche en psychologie (Studentlitteratur) franska-svenska 1993

Lögn (långfilm av Carl-Johan De Geer) svenska-engelska 1995

How to Cope with Difficult People (Kommentus) engelska-svenska 1996

Why does my Horse…? (Kommentus) engelska-svenska 1997

Duktigt lik (kortfilm) svenska-engelska 1998

Baleines et dauphins (Replik) franska-svenska 2000

Making Memories (Cappelen) engelska-svenska 2000

Farmor, Hitler och jag (kortfilm av Carl Johan De Geer) svenska-engelska 2001

Stockholmssyndromet (kortfilm av Carl Johan De Geer) svenska-engelska 2001

Du kan rita (kortfilm av Carl Johan De Geer) svenska-engelska 2002

Händler der vier Jahreszeiten, De bitteren Tränen der Petra von Kant,

Angst essen Seele auf, Die Ehe der Maria Braun tyska-svenska 2001

Rölli ja metsähenki, finska-svenska (för dubbning) 2002

Filmer producerade av Det Andra om Dalai Lama: Att vara människa, Att vara jordling,

Att vara inne, Att vara fredlig, Att vara kompost, En tråd i väven 1 & 2, engelska-svenska 2003

Med kameran som tröst (långfilm av Carl Johan De Geer svenska-engelska 2004

Värre och värre (kortfilm av Carl Johan De Geer) svenska-engelska 2004

Jonas och verkligheten (kortfilm av Rebecka Rasmusson) svenska-engelska 2004

Blindgångare (kortfilm av Pernilla August) svenska-engelska 2005

To be an Earthling, To be Compost  (filmer av Anna Bornstein) svenska-engelska 2006

The Process (kortfilm av Jonas Selberg Augustsén) svenska-engelska 2006

På luffen Norden (TV-serie prod. av ja!media) engelska, finska, danska, norska-svenska 2006

Den som viskar (thriller i 2 delar, Hepp Film för SVT) svenska-engelska 2007

Trädälskaren (dokumentär av Jonas Selberg Augustsén) svenska-engelska 2007

På luffen Afrika (TV-serie prod. av ja!media) franska, engelska-svenska 2008

Våra kejsare (för Douglas Productions) finska-svenska 2008

Fågeln och livsträdet (doukmentär av Jyrki Heinonen för Kela / FPA) finska-svenska 2009

Big in Japan (tv-serie för Protekstion, Nina Ijäs) engelska-svenska 2009

Höstmannen (kortfilm för Bokomotiv) svenska-engelska 2009

Poeten i Elefanthuset (kortfilm av Anna Juhlin för Bokomotiv) svenska-engelska 2010

Your mind is bigger than all the supermarkets in the world (dokumentär för Bokomotiv) engelska-svenska 2010

Jean Sibelius – kodissaan – i sitt hem – at home (Bokförlaget Teos) finska-svenska-engelska 2010

Myrlandet (kortfilm för Bokomotiv) svenska-engelska, svensk text 2010

God, are you out there? (kortfilm av Helena Tossavainen och Joy Rattner) svenska-engelska 2010

Rum 1112 (långfilm av Jonas Selberg Augustsén) svenska-engelska 2012

Bävan (kortfilm av Clara Bodén) svenska-engelska 2012

I am leaving (kortfilm av Clara Bodén) svenska-engelska 2012

The Lost One (kortfilm av Liselotte Wajstedt) svenska-engelska 2012

Biografi (långfilm av Magnus Bärtås) svenska-engelska 2012

Gå på tå (kortfilm för Alberto Herskovits, Altofilm) svenska-engelska 2012

Tikkumäen talli (barnbok Carlsen Bonnier) finska-svenska 2012

Mitt nya land (8 avsnitt av Berndt Joakim Haldin för Yle) en-sv 2013

Underlandet Kanada (8 avsnitt av Nina Ijäs och Johannes Östergård för Yle) en-sv, fr-sv 2013

Tikkumäen koirat (barnbok Carlsen Bonnier) finska-svenska 2013

Hertiginnans sista resa (dokumentärfilm av Per-Ove Högnäs, Pelago Film) engelska-svenska-engelska 2013

ART DECO i konsten Frankrike-Finland 1905–1935 (text av Laura Gutman, utställningskatalog, Amos Anderson konstmuseum) franska-svenska 2013

Girlpower (dokumentärfilm av Berndt Joakim Haldin för Yle) engelska-svenska 2014

Nyrokokon och norden (text av Laura Gutman, utställningskatalog, Serlachiusmuseet Gösta) franska-svenska 2014

Porträtt av skulptören Fix-Masseau (text av Laura Gutman, utställningskatalog, Göteborgs konstmuseum) franska-svenska 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s