Memberships / Medlemskap

ÖC

Översättarcentrum

SFF-Ö

Sveriges författarförbund översättarsektionen

SKTL-FÖTF

Suomen kääntäijen ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund

Advertisements

Translation is an art

Better believe it!