Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

Statens offentliga utredningar 2012:49

Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?

Translation is an art

Better believe it!