Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?

Translation is an art

Better believe it!