Undertextning – en petimäters vardag

Undertextning – en petimäters vardag

av Jennifer Evans

i Facköversättaren 2/12

Facköversättaren ges ut av SFÖ, Sveriges facköversättarförening

petimä´ter subst. ~n petimätrar 
ORDLED: peti-mätr-ar
• överdrivet noggrann person {SYN. pedant}
HIST.: sedan 1734; av fra. petit-maître ‘snobb’, till petit ‘liten’ och maître ‘herre; mästare’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s