Svensk Filmdatabas – Agneta Wirberg

Svensk Filmdatabas

Filmöversättning till engelska

Bävan (kortfilm av Clara Bodén) svenska-engelska 2012

Gå på tå (kortfilm för Alberto Herskovits, Altofilm) svenska-engelska 2012

The Lost One (kortfilm av Liselotte Wajstedt) svenska-engelska 2012

Memberships / Medlemskap

ÖC

Översättarcentrum

SFF-Ö

Sveriges författarförbund översättarsektionen

SKTL-FÖTF

Suomen kääntäijen ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund

Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?

Translation is an art

Better believe it!