Offentlig upphandling: Ny modell för köp av översättningar

Offentlig upphandling: Ny modell för köp av översättningar

Medietextarna – klubben för medieöversättare och svensktextare

Medietextarna – klubben för medieöversättare och svensktextare

Textmakarnas tjänster

Textmakarna översätter texter för kultursektorn, utställningar och kataloger, webbsidor, reklamtexter och broschyrer, allmänna texter, administrativa texter, vetenskapliga texter, EU-texter, undertextar för film och tv, läser korrektur och redigerar.

0723061707

info@textmakarna.com