Medietextarna – klubben för medieöversättare och svensktextare

Medietextarna – klubben för medieöversättare och svensktextare

Textmakarnas tjänster

Textmakarna översätter texter för kultursektorn, utställningar och kataloger, webbsidor, reklamtexter och broschyrer, allmänna texter, administrativa texter, vetenskapliga texter, EU-texter, undertextar för film och tv, läser korrektur och redigerar.

0723061707

info@textmakarna.com

Memberships / Medlemskap

ÖC

Översättarcentrum

SFF-Ö

Sveriges författarförbund översättarsektionen

SKTL-FÖTF

Suomen kääntäijen ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund

Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?

Translation is an art

Better believe it!