Översättning är en konst

Vad vore livet utan översättning?