TV-översättning

TV-översättning, källa NE

TV-översättning, skriftlig överföring av tal och skrift från ett språk till ett annat i ett TV-program. Texten överförs elektroniskt till TV-bilden (se undertextning) och syns vanligen i TV-rutans nedersta del som vita bokstäver mot en svart eller grå bakgrund. Restriktioner som det begränsade utrymmet, TV-bildens upplösning och de tilltänkta läsarnas antagna läshastighet gör att TV-översättaren vanligen tvingas utelämna och redigera i den överförda texten.