Textmakarnas tjänster

Textmakarna översätter texter för kultursektorn, utställningar och kataloger, webbsidor, reklamtexter och broschyrer, allmänna texter, administrativa texter, vetenskapliga texter, EU-texter, undertextar för film och tv, läser korrektur och redigerar.

0723061707

info@textmakarna.com